Biển số xe ở Việt Nam có rất nhiều kiểu khác nhau, nên nếu không phải là một người trong ngành hoặc chưa từng đọc qua tài liệu nào về thông tin này thì sẽ khó lòng nắm bắt được hết. Mỗi ký hiệu trên biển số sẽ  lại giúp ta có thể phân biệt đấy là xe thuộc nhà nước, quân đội hay biển số xe thường. Biết được xe thuộc tỉnh nào…

 

Nếu đi ngoài đường, bạn có biết được những biển số chứa ký tự QT, DA, KC, TM có ý nghĩa gì không? Những thông tin này hiện nay đều đã được quy định cụ thể tại Thông tư số 01/2007/TT-BCA-C11 được Bộ Công an Việt Nam ban hành. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xem những ký hiệu này có ý nghĩa thế nào nhé!

Phân biệt biển số xe nhà nước

Ô tô của cơ quan hành chính nhà nước; cơ quan quyền lực nhà nước; Công an nhân dân; các cơ quan của Đảng; tổ chức chính trị – xã hội không có mục đích kinh doanh sẽ sử dụng nền màu xanh cho biển số xe, chữ và số màu trắng. ký tự: A, B, C, D, E được quy định dùng cho các cơ quan này.

Phân biệt biển số xe của doanh nghiệp, cá nhân

Ô tô của các doanh nghiệp; tổ chức; ô tô cá nhân hay ô tô làm kinh doanh của nhà nước đều dùng nên biển số xe trắng, chữ và số màu đen. biển số xe có các ký tự sau: F, H, K, L, M, N, P, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

Ô tô của các liên doanh nước ngoài, 100% vốn nước ngoài, ô tô thuê của nước ngoài có chữ “LD”.

Ô tô của dự án có chữ “DA”.

Rơ-moóc, sơ-mi rơ-moóc có chữ “R”.

Phân biệt biển số xe ô tô của quân đội

Những ô tô do quân đội quản lý sẽ có  biển số gồm 2 ký tự liên tiếp với nhau, chúng có ý nghĩa riêng để phân biệt cho các bộ và quân khu khác nhau. Đặc biệt biển số xe quân đội rất dễ phân biệt vì có màu đó đặc trưng.

Dưới đây là những ví dụ cụ thể về biển số xe của quân đội:

A: ô tô Quân đoàn. Ví dụ, AA là Quân đoàn 1, AB là Quân đoàn 2.

B: ô tô của Bộ Tư lệnh hoặc Binh chủng. Ví dụ, BT là Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, BD (Bộ Tư lệnh Đặc công), BH (Bộ Tư lệnh Hóa học)

H: ô tô của Học viện. Ví dụ, HB là Học viện lục quân, HH là Học viện quân y.

K: ô tô của Quân khu. KA (Quân khu 1), KB (Quân khu 2),

Q: ô tô của Quân chủng. QP (Quân chủng Phòng không), QK (Quân chủng không quân), QH (Quân chủng hải quân).

T: ô tô của  Tổng cục. TC (Tổng cục Chính trị), TH (Tổng cục Hậu cần),

Những chiếc ô tô của Quân đội làm kinh tế có ký hiệu “KT”.

LEAVE A REPLY